Psychologia postaci

Psychologia postaci jest przeciwstawieniem nurtu życia psychicznego jako zbioru elementów składowych, czyli zjawisk elementarnych. Gestaltyzm proponuje opowiadanie się za traktowaniem życia jako twórczości pewnych, ukazujących się całości. Określenie gestaltyzm wskazuje na szkołę terapii, która stanowi o wiele więcej niż teoria percepcji. Psychologia postaci ma odmienne stanowisko niż zjawisko percepcji. Gestalt jest formą psychoterapii oraz kierunkiem … „Psychologia postaci”

Read More