Pojęcie psychoanalizy

Psychoanaliza nie jest jeszcze dobrze ugruntowaną dziedziną nauki, natomiast początki jej powstawania sięgają znanego i oklepanego Freuda. Wszystko, co powstaje na temat psychoanalizy odnosi się do koncepcji Freuda, choć zwykło się go często nazywać nieudacznikiem. Freud odpracował podział psychiki ludzkiej, z której wyodrębnił świadomość, przedświadomość i nieświadomość. Świadomość to są informacje świadome, które są stanie … „Pojęcie psychoanalizy”

Read More

Psychologia transpersonalna

Psychologia transpersonalna stanowi kierunek psychologii zajmujący się badaniem transcendentnych oraz transpersonalnych aspektów mających związek z duchowymi doświadczeniami człowieka. Każdy człowiek ponosi jakieś doświadczenia duchowe, które najczęściej są powiązane z religią. Kierunek ma swoje korzenie w silnej krytyce odłamu psychologii, jakim jest psychoanaliza, behawioryzm. Psychologia transpersonalna jest nazywana czwartą siłą psychologii. Skupienie się na badaniu tak … „Psychologia transpersonalna”

Read More

Psychologia akademicka

Psychologia akademicka jest dziedziną nauki, która zajmuje się przede wszystkim procesami poznawczymi. W skład procesów poznawczych wchodzą między innymi : myślenie, pamięć, wyobrażenie, postrzeganie. Istnieje nawet taka nauka jak psychologia poznawcza. Kolejnym segmentem, którym się zajmuje jest zdobywanie mowy oraz próba powiązania jej z innymi procesami psychicznymi. Odrębną nauką zajmującą się tą dziedziną jest psycholingwistyka. … „Psychologia akademicka”

Read More

Historia psychologii

Psychika ludzka była i jest przedmiotem badań, który interesuje ludzi od pokoleń. Stałe gromadzenie informacji empirycznych w związku z tą dziedziną rozpoczęło się dopiero w dziewiętnastym wieku. Działo się tak dlatego, że psychologia nie stanowiła jako takiej odrębnej nauki, tylko była traktowana jako część filozofii. Filozofowie byli najbardziej zaineresowani procesami psychicznymi, czy psychika jest czymś … „Historia psychologii”

Read More

Podejście behawiorystyczne

Behawioryzm jest kierunkiem z dziedziny psychologii, który powstał w XX wieku w USA. Behawioryzm nie podważa występowania zjawisk w psychice, bowiem twierdzi, że one są ubocznym efektem działalności mózgu i nie da się ich zbadać metodami naukowymi, ponieważ nie są one dostępne dla obserwacji. Behawioryzm uważa, że jeśli psychologia ma być prawdziwą nauką to niestety … „Podejście behawiorystyczne”

Read More

Psychologia stosowana

Psychologia stosowana jest dziedziną zajmującą się użyciem odpowiedniej wiedzy psychologicznej w należytych sytuacjach. Podczas jakichkolwiek zaburzeń na tle psychicznym, tak zwana psychopatologia oraz zdiagnozowaniu i leczeniu tych zaburzeń (psychologia kliniczna). Diagnozowanie oraz rehabilitacja osób mających uszkodzenie centralnego układu nerwowego, czyli jest to neuropsychologia. Korygowanie oraz naprowadzanie na pożądany tor relacji społecznych, jak również relacji w … „Psychologia stosowana”

Read More